Välkommen till en heldag med fokus på pris, projektering och kunskap. Björn Lier från Trebruk AS delar med sig av sina erfarenheter av konkurrenskraftiga träbyggnadsprojekt.

Förmiddagen ger dig som beställare och leverantör nya kunskaper och erfarenheter från norska träprojekt med fokus på projektering och prissättning. På eftermiddagen erbjuds du rådgivning med Björn Lier: Vilka projekteringsfrågor behöver du få ett ytterligare perspektiv på? Har du en offert på gång kan Björn ge dig alternativa dellösningar etc. Vill du träffa en leverantör av träbyggnader så matchar vi ihop er en stund.

Tid och plats
Datum: 2019-02-26
Tid: 08:30-16:30
Plats: Hotell Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg
Arrangör: EMC, Energi- och miljöcentrum
Kontakt: Magnus Falk, magnus.falk@emcsverige.se
Anmäl dig här! (senast torsdag 21/2)

Agenda
8.30 Kaffe
9.00 Bygga i trä, stål eller betong – för- och nackdelar
10.15 Fika och mingel
10.45 Projekt – helhetsfokus
– Bäst och billigast för byggherren
– Ändamålsmässigt för entreprenören – kunskapsnivå och erfarenheter
– Arbetsmiljö och arbetsplats
– Miljöperspektivet
11.50 Erbjudande i vår: kompetensutveckling och rådgivning
12.00 Lunch
13.00 Rådgivning med Björn Lier och nätverkande
15.00 Fika