Rikshem satsar hårt på hållbart och fossilfritt byggande, och är det bostadsbolag i Sverige som bygger mest med modern träbyggnadsteknik. I samarbete med Lindbäcks Bygg uppförs 142 nya bostäder i området Mariehem, Umeå. Sammantaget är det tre hus fördelade på 110 hyresrätter och 32 bostadsrätter. Ett av bostadshusen blir åtta våningar högt och därmed norra Sveriges högsta trähus.

– Vi är det bostadsbolag i Sverige som bygger mest i trä. Nu kommer vi att bygga norra Sveriges högsta trähus, säger Erik Hävermark, projekt- och fastighetsutvecklingschef hos Rikshem.
Byggtiden kommer att vara snabb och effektiv, och redan i december 2017 beräknas första inflyttning ske i första huset. Det är Rikshems designhuskoncept som används när de tre bostadshusen uppförs med trästomme. Projektet och bostadshusen ska vidare bli certifierade enligt Green Building, vilket innebär att de kommer att få en energiförbrukning som ligger cirka 25 procent lägre än de krav som ställs vid nyproduktion.

Rikshem är sedan 31 januari Umeås största privata fastighetsbolag med 1 400 bostäder.

Bildtext: Umeå kommer att få Norra Sveriges högsta bostadshus i klimatsmart träbyggnadsteknik. Foto: Rikshem

Av Niclas Svensson