Ett nytt projekt från Innovatum Science Park ska stärka tillverkande företags hållbara konkurrenskraft i Västra Götaland – främst genom resurseffektiva cirkulära lösningar. Projektet heter Smart omställning och har byggbranschen som första prioritet.

Den tillverkande industrin har stora behov av att hitta cirkulära materialflöden och affärsmodeller, särskilt byggbranschen som använder många typer av material vilket genererar stora mängder avfall. Smart omställnings avsikt är därför att öka företagens kunskaper och hjälpa dem att upptäcka nya möjligheter.

– Vi vill att företag ska vara redo för framtiden. När nya regler och krav blir gällande allt eftersom är det viktigt att vara förberedd för att kunna vara konkurrenskraftig. Projektet ska vara en katalysator för att få så många företag som möjligt att ställa om till mer hållbara lösningar. Genom ökad cirkularitet, digitalisering och nya innovationer tror vi att projektet kan ge företag inom den tillverkande industrin en stor affärsnytta och hjälp i sin omställning mot ett mer hållbart samhälle, säger Linda Nordén projektledare för Smart omställning.

Läs mer om projektet på Innovatum Science Park’s webb