U-format vård- och omsorgsboende av lätta trämoduler som samspelar med tallskogen. Bas av prefabricerad betong. 54 lägenheter.

Adress:
Tuvvägen 5, Haninge
Arkitekt:
SR-K (Scott Rasmusson-Källander)
Byggherre/Beställare:
Svenska Vårdfastigheter AB
Bruttoarea:
4 500 kvm
Färdigställt:
2015
Läs mer:
http://sr-k.se/tuvvagen/