Valla Berså är Linköpings första flerbostadshus av massivträ (KL-trä). Det är fem våningar högt och rymmer 69 hyresrätter samt en butik och en restaurang i bottenplan. Namnet Valla Berså knyter an till stadsdelen Valla i Linköping samt husets form, vilken påminner om en rund berså med öppning mot Johannesborgsparken.

Projektet har genomförts med en uttalad ambition om att byggnaden ska vara ett föredöme ur energi- och hållbarhetssynpunkt. Brandsäkerhet och arkitektonisk utformning har varit andra fokusområden. Byggnaden använder geoenergi som förvärmer ventilationsluften och även ger frikyla till lägenheter och lokaler sommartid. Solceller har installerats på tak och fasader och hyresgästerna har tillgång till såväl bil- som elcykelpool. Huset lever upp till kriterierna för Nära-nollenergibyggnader, Sunda Hus och Miljöbyggnad Silver.

Adress:
Johannesborgsparken 1, Linköping
Arkitekt:
Winell & Jern Arkitekter AB
Byggherre/Beställare:
Lindstén Fastigheter AB
Entreprenör:
Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Bruttoarea:
6500 kvm
Färdigställt:
2018
Läs mer:
http://www.lindstens.se