Årehus har färdigställt ett fyravåningshus av massivträ i Duved. Byggnaden är på cirka 2400 kvadratmeter och rymmer 39 hyresrätter. I bottenplanet ligger ett café med tillhörande bibliotek samt en cykelverkstad. Syftet med att bygga hela konstruktionen i massivträ är förutom de miljötekniska och som det visat sig även ekonomiska fördelarna, att inspirera skogs- och träindustrin i Jämtland och Härjedalen till ett närproducerat hållbart byggande.

AIX arkitekter har utgått från Duveds byggnadstradition av trägårdar och arbetat med enkla upprepade byggdelar som fönster och balkonger med få variationer men i omsorgsfullt valda proportioner. In mot den skyddade men allmänt öppna gården ligger svalgångar och de små balkongerna mot gatan kompenseras med en stor gemensam terrass på varje våningsplan. De sociala aspekterna har varit centrala vid utformningen av bottenvåningen, bland annat genom ett nära samarbete mellan Duvedborna och Årehus.

Projektet är Duveds första hus i fyra våningar och ingår i utvecklingen av den lilla byn till ett tätare samhälle med välkomnande och levande stadsgata. Årehus vill med huset bidra dels till ökat underlag för service och handel och dels till behovet av små, ekonomiskt överkomliga lägenheter i kommunen.

Adress:
Karolinervägen 23, Duved
Arkitekt:
AIX arkitekter
Byggherre/Beställare:
Årehus AB
Entreprenör:
Treeab Bygg i Östersund AB
Bruttoarea:
2400 kvm
Färdigställt:
2019
Läs mer:
https://www.aix.se/projekt/tradgarden