Thoren Arena är en ny multiarena i Umeå på totalt 16 500 kvadratmeter. Den 10 december 2021 invigdes första etappen bestående av innebandyhall, entré, fotbollshall samt källarplan med omklädningsrum. Resterande del utgörs av kontorsytor som färdigställs i slutet av mars 2022. Byggherren ThorenGruppen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Umeå kommun.

Både fotbolls- och innebandyhallen är byggda med limträ och KL-trä från Martinsons. Totalt har det monterats 27 limträbalkar, i fotbollshallen uppgår spännvidden till 66 meter och nockhöjden till 21,5 meter. Träkonstruktionen, kombinerat med glas och naturmaterial, ger en ljus, modern och familjär känsla. Innebandyhallen har läktare på alla fyra sidor med plats för omkring 1800 personer samt VIP-loger, teknikrum och cafeteria.

Adress:
Remontstråket 1, Umeå
Arkitekt:
TM Konsult
Byggherre/Beställare:
ThorenGruppen
Entreprenör:
Fastec
Bruttoarea:
16 500 kvadratmeter
Färdigställt:
2022
Läs mer:
https://thorengruppen.se