Bostadsrätter med strandnära läge mellan campus och Växjö centrum. Terrasser med utsikt över Växjösjön. 43 lägenheter fördelade på tre huskroppar huvudsakligen byggda i trä. Garage under mark. Stomme, väggar och bjälklag prefabricerade av massivträskivor. Fasader av limträpanel.

Adress:
Lagmansvägen, Växjö
Arkitekt:
Arkitektbolaget
Byggherre/Beställare:
Batten fastigheter i Växjö
Entreprenör:
GBJ Bygg
Bruttoarea:
8000 kvm
Färdigställt:
2017
Läs mer:
http://arkitektbolaget.se/projekt/strandsnackan/