Slottet är ett nybyggt vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Det ligger i stadsdelen Britsarvet i Falun och har 60 lägenheter fördelade på 6 avdelningar. Entreprenören ByggPartner valde att bygga i trä efter att gjort en livscykelanalys som visade på minskade koldioxidutsläpp och kortare byggtid.

Personalen på boendet har deltagit i en designdialog kring utformning och lösningar. Slottet ligger i en backe och har en suterrängvåning i betong följt av en trä- och stålstomme i tre våningar. Byggnaden är uppförd runt en innegård med växthus och odlingsmöjligheter. Fasaden är klädd med värmebehandlad furu och på taket finns solpaneler.


Foto: Ulf Palm

Adress:
Seminariegatan 49, Falun
Arkitekt:
Sweco
Byggherre/Beställare:
Falu kommun
Entreprenör:
ByggPartner
Bruttoarea:
5500 kvm
Färdigställt:
2021
Läs mer:
https://www.falun.se/stod--omsorg/boenden-sarskilda/aldreboende/slottet.html