Ett av de mest omtalade träbyggnadsprojekten på senare tid är Skellefteås nya kulturhus. Byggnaden, som heter Sara kulturhus efter författaren Sara Lidman, blir ett av världens högsta trähus.

Huset rymmer fem fasta verksamheter: Stadsbiblioteket, Museum Anna Nordlander (MAN), Skellefteå konsthall, Västerbottensteatern och Elite Hotels. Det är uppbyggt av olika kroppar vars form och storlek är anpassade till de olika verksamheterna, samtidigt som lokalerna har en inbyggd flexibilitet för att möta framtida behov.

Fastighetens stomme och fasad präglas av trä, vilket går i linje med Skellefteå kommuns träbyggnadsstrategi och ambitioner kring hållbart byggande. Kulturhuset är placerat i den lägre delen av byggnaden, vars konstruktion av limträpelare och väggskivor av korslimmat trä också hjälper till att stabilisera och ta ned lasterna från höghuset. Exponerade takbjälkar som utförs i en kombination av limträ och stålkonstruktion möjliggör en flexibel och öppen planlösning.

Hotellet huserar i det 20 våningar höga tornet med spa och skybar i toppen. Det uppförs med prefabricerade rumsmoduler i massivt trä som staplas ovanpå varandra mellan två trappkärnor i korslimmat trä. Taken på Sara kulturhus kommer att kläs med solceller och terrasser som är öppna för besökare. Projektet innefattar även nya, smarta energilösningar. Planerad invigning är sommaren 2021.

Adress:
Kanalgatan
Arkitekt:
White Arkitekter
Byggherre/Beställare:
Skellefteå kommun
Entreprenör:
HENT
Bruttoarea:
Ca 25.000 kvm
Färdigställt:
2021
Läs mer:
https://sarakulturhus.skelleftea.se