Nock Massiva Trähus och Peab Sverige bygger tillsammans ett flerbostadshus för unga vuxna på beställning av Alingsåshem.

Huset, som heter Pumpan, är byggt i massivträ och har två våningar. Det innehåller 26 lägenheter, mestadels ettor men också fyra treor som blir så kallade kompislägenheter. Alla lägenheter har egen balkong och ett separat förråd på gården. Taket är täckt av solceller och sedumväxter.

Nocks hus tillverkas i företagets fabrik i Älvängen och är 96 procent färdiga när de transporteras till byggplatsen för montage. Till exempel är badrum, kök, fönster och dörrar helt klara när husen lämnar fabriken. Den höga färdigställandegraden möjliggör kortare ledtider och därmed mindre störningar i närområdet kring fastigheten.

Lägenheterna i Pumpan är avsedda för personer mellan 18 och 24 år, eftersom unga vuxna är en av de grupper som har svårast att hitta bostäder. Planerad inflyttning är hösten 2019.

Adress:
Lövskogsgatan, Alingsås
Arkitekt:
Okidoki
Byggherre/Beställare:
Alingsås kommun
Entreprenör:
Peab Sverige
Bruttoarea:
1150 kvadratmeter
Färdigställt:
2019
Läs mer:
http://www.nock.nu/project/kv-pumpan