Parkeringshus i trä i stadsmiljö, för boende i kv Ekorren (33 bostadsrättslägenheter) samt för fastighetsbolaget Polaris. Totalt 81 platser. Två plan i betong under jord och fyra plan i trä ovan jord, varav ett i gatuplan för butik och kontor. Stomme, bjälklag, ytterväggar och hisschakt av limträbalkar och korslaminerat trä.

Adress:
Södra Lasarettsvägen, Skellefteå
Arkitekt:
Magnus Silfverhielm, Klas Eriksson, Kristina Silfverhielm och Malin Hultmark, AIX Arkitekter AB
Byggherre/Beställare:
Fastighets AB Polaris (Skellefteå kommuns fastighetsbolag)
Bruttoarea:
6 600 kvm
Färdigställt:
2009
Läs mer:
http://www.aix.se/projekt/kv-ekorren/