I år är det byggstart för Magasin X som förväntas bli Sveriges största kontorshus i trä när det står färdigt i början av 2021. Byggnaden omfattar sju våningsplan och 11.600 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Magasin X uppförs med en massivträstomme. Byggherren Vasakronan tog beslutet efter att ha gjort en omfattande trähusutredning. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt LEED med den högsta klassningen, Platinum. Bland annat tack vare hållbara och effektiva energilösningar såsom geoenergi, solceller och smart styrning.

Läget vid Resecentrum i centrala Uppsala underlättar resor med kollektivtrafik och Magasin X kommer att ha en stor cykelparkering med tillhörande omklädningsrum.

Adress:
Kvarteret Fjalar, Uppsala
Arkitekt:
White Arkitekter
Byggherre/Beställare:
Vasakronan
Bruttoarea:
16 300 kvm (inkl. källare/garageplan)
Färdigställt:
2021
Läs mer:
https://vasakronan.se/projekt/magasin-x