Växjös första nybyggnation av lågenergihus märkt European Green Building. Solceller förser byggnaden med el och fjärrkyla finns ansluten.

Arkitekturen präglas av trämaterial med direkt koppling till forskning vid Linnéuniversitetet. Bärande stomme av pelare och balkar i limträ. Huset inrymmer kontor, mötesplatser, lärmiljöer och en större hörsal.

Adress:
Georg Lückligs Plats 3, Växjö
Arkitekt:
Mats White, Jais Arkitekter AB, Atrio Arkitekter Kalmar AB
Byggherre/Beställare:
Videum AB (totalentreprenad)
Bruttoarea:
7 700 kvm
Färdigställt:
2011
Läs mer:
http://www.tmf.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=e779b00c-c382-4ef9-84c1-cd9560cca5d8&MediaArchive_ForceDownload=true