Väggar, bjälklag och tak i trä. Även stabilitet och klimatskydd har lösts med trä. Bärande synliga konstruktioner av limträ är en arkitektoniskt viktig del av helhetsupplevelsen. I huset finns labblokaler för forskning och utbildning inom bland annat bygg- och energiteknik, skog och trä samt bioenergi.

Adress:
PG Vejdes Plats 3, Växjö
Arkitekt:
Mats White, Jais Arkitekter AB
Byggherre/Beställare:
Videum AB (totalentreprenad)
Bruttoarea:
15 000 kvm
Färdigställt:
2002
Läs mer:
http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Stadsbyggnadskontoret/Arkitekturguiden/Arkitekturguide2012.pdf