Lidl-butiken i Visby på Gotland invigdes sommaren 2020. Enligt Lidl är det världens första handelsbyggnad som ska vara klimatneutral (netto-noll-utsläpp) under hela sin livslängd, från planering och materialtillverkning till en framtida demontering. Butiken är byggd med stomme av KL- och limträ och fasad av limträpanel. Den är certifierad enligt NollCO2 av Sweden Green Building Council samt BREEAM-SE Excellent.

Taket rymmer 780 kvadratmeter solceller som förser butiken med förnybar el samt gröna ytor där det växer sedum, gräs och örter. På tomten finns två ekozoner och planteringsytor som bidrar till biologisk mångfald. Byggprojektet har präglats av ett helhetstänkande där deltagande parter har arbetat tätt ihop genom hela processen.

Adress:
Skarphällsgatan 3-5 i Visby
Arkitekt:
LINK Arkitektur
Byggherre/Beställare:
Lidl Sverige
Entreprenör:
Arriba Byggnads AB
Bruttoarea:
2200 kvm
Färdigställt:
2020
Läs mer:
https://www.lidl.se