Industrifastigheten Trikåfabriken med anor från 1920- och 50-talet byggs om till ett funktionellt och miljömässigt hållbart kontorshus. Byggnaden moderniseras samtidigt som den historiska atmosfären och industrikänslan bevaras.

Renoveringen innebär bland annat att två huskroppar förses med fem respektive sju nya våningsplan. Påbyggnaden görs med korslaminerat trä och limträbalkar, vilket ger en solid trästomme. Materialvalet stämmer väl överens med fastighetens gröna profil då trä är ett förnybart material som binder koldioxid.

Fastigheten kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE, nivå very good. Alla befintliga fönster ersätts med energieffektiva alternativ och det installeras solpaneler på taket. Inflyttning påbörjas under våren 2019 och bland hyresgästerna finns Naturvårdsverket som har tecknat ett grönt hyresavtal på 7700 kvadratmeter.

Adress:
Virkesvägen 2, Stockholm
Arkitekt:
Tengbom
Byggherre/Beställare:
Fabege
Entreprenör:
Arcona
Färdigställt:
Inflyttning 2019
Läs mer:
https://www.trikafabriken9.se