I kvarteret Korsningen i centrala Örebro skapar Castellum stadens första kontorshus i trä. Målsättningen är att byggnaden ska ha netto noll koldioxidutsläpp under sin livstid. Den ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2 av Sweden Green Building Council. Polismyndigheten är klar som hyresgäst för hela huset med inflyttning 2022.

Byggnaden har sju våningar och uppförs med stommar och bjälklag i trä. Fasaderna består av en kombination av trä och glas och taket förses med solceller som beräknas ge ett överskott av förnybar energi. Byggnaden ligger i anslutning till Resecentrum, en knutpunkt för kollektivtrafiken. Den är ritad av Utopia arkitekter som fick en option på den kommunägda marken genom pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten”.

Med sitt läge, synlighet från flera väderstreck och utmärkande karaktär blir Korsningen ett nytt landmärke i Örebro.

Adress:
Klostergatan 39, Örebro
Arkitekt:
Utopia arkitekter
Byggherre/Beställare:
Castellum
Entreprenör:
NA Bygg
Bruttoarea:
Ca 7800 kvm
Färdigställt:
2022
Läs mer:
https://www.castellum.se/vara-projekt/korsningen/