Projektet Kilströmskaj omfattar tre flerbostadshus i trä på kajkanten i skärgårdsstaden Karlskrona. Totalt handlar det om drygt 40 nya lägenheter fördelade på ett sexvåningshus och två fyravåningshus med en gemensam gård i mitten. Husstommarna består av byggelement i korslimmat trä. Vid utformningen har arkitekterna hämtat inspirationen från olika klassiska Karlskronabyggnader.

Läget bjuder på havsutsikt i flera väderstreck. Markplanslägenheterna har privata uteplatser medan övriga lägenheter har inglasade balkonger. Storleken varierar mellan 3-5 rum och kök. Dessutom finns små ettor/lokaler anpassade för verksamheter i markplan. Garage, förråd och teknikutrymmen är placerade under husen. På kajen finns även yta avsedd för en restaurang.

Se film från projektet här:

Adress:
Kilströmskajen 3-9
Arkitekt:
Wingårdhs
Byggherre/Beställare:
SBU Framtid
Entreprenör:
JSB Construction
Bruttoarea:
17.000 kvm
Färdigställt:
2020
Läs mer:
https://kilstromskaj.se