I slutet av november 2020 invigdes ICA Supermarket i Lindvallen. Butiken är byggd av svenskt massivträ för ett minskat klimatavtryck. ICA Fastigheter har tagit ett strategiskt beslut att i första hand välja trästomme vid nyetableringar när detta är möjligt. Butikens gestaltning är inspirerad av traktens byggnadstradition och trämaterialet kommer från svenska skogar, vilket gav kortare transporter och minskade utsläpp. Fasaden är klädd med liggande limträpanel.

Butiken har en kylanläggning som producerar 100 procent förnybar värme och kyla. Med hjälp av ett geoenergisystem säkerställs en effektiv uppvärmning av fastigheten med minimal elförbrukning, året runt. Målet är att butiken ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Adress:
Hemfjällsvägen 5, Sälen
Arkitekt:
Liljewall arkitekter
Byggherre/Beställare:
ICA Fastigheter
Bruttoarea:
2100 kvm
Färdigställt:
2020
Läs mer:
https://www.icafastigheter.se/vara-projekt/lindvallen/