Förskolan Hoppet är ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation på Hisingen i Göteborg. Målet är att minska klimatavtrycket i alla delar av byggprocessen – från val av konstruktion och material till transporter, byggarbetsplats och även under driftskedet.

Vid grundläggningen minskas klimatpåverkan genom att undvika förstärkande pålning. Dessutom ersätts den traditionella betongplattan med en så kallad Koljern-grund, en bärande kompositlösning av Foamglas® och lättmetallbalkar. Förskolans tak, ytterväggar och bjälklag tillverkas av trä, liksom fasad och de flesta interiöra ytskikten. En stor del av materialet produceras på Deromes husfabrik utanför Göteborg.

Både inredning och utemiljöer präglas av ett cirkulärt synsätt med fokus på återbruk av exempel markmaterial, möbler och lekredskap. Hoppet fungerar även som en testbädd för innovativa lösningar som kan användas i framtida byggprojekt.

Det första spadtaget togs den 29 september och invigning av förskolan planeras under 2021. Se film om projektet här:

 

Adress:
Backa Kyrkogata 11, Göteborg
Arkitekt:
LINK arkitektur
Byggherre/Beställare:
Lokalförvaltningen i Göteborgs stad
Entreprenör:
Derome
Bruttoarea:
1848 kvadratmeter
Färdigställt:
2021
Läs mer:
https://www.derome.se/om-derome/innovation-forskning/hoppet