Hemlingborg i Gävle är ett av landets största träbyggnadsprojekt. Det omfattar ett vård- och omsorgsboende, en skola, en förskola och en idrottshall under samma tak. Projektet är ett partneringsamarbete mellan Byggpartner, Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och Gävle kommun.

Huset byggs med trästomme efter att livscykelanalyser visat den stora klimatnyttan med detta materialval. Andra fördelar som vägdes in var kortare byggtid samt bättre arbets- och inomhusmiljö. Fasaden består av underhållsfritt murtegel medan balkonger, hisschakt och trapphus utförs i prefab-betong.

Hemlingborg fungerar också som en testbädd för ny teknik och nya lösningar som kan utveckla byggandet. Bland annat är det första gången i Sverige som ändträbehandlat KL-trä levereras direkt från fabrik till byggplatsen, vilket minskar fuktrisken under byggtiden. Dessutom monteras fuktsensorer på utsatta positioner i konstruktionen så att det går att bevaka fukthalten i realtid. En annan nyhet är att alla trävarupaket är försedda med en QR-kod som visar paketets innehåll samt var i byggnaden som produkterna ska användas.

Hemlingborg är en del av den nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle där det även byggs drygt 500 nya bostäder.

Adress:
Grafikergatan 20, Gävle
Arkitekt:
White arkitekter
Byggherre/Beställare:
Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och Gävle kommun
Entreprenör:
Byggpartner
Bruttoarea:
Ca 17 000 kvm
Färdigställt:
2023
Läs mer:
https://www.gavle.se/kommunens-service/bygga-trafik-och-miljo/planer-och-samhallsbyggnadsprojekt-i-gavle/pagaende-byggprojekt-i-gavle/hemlingborg/