Torparängen är en blivande stadsdel i Växjö som domineras av träbyggnation. Här bygger Pure Housing en förskola för 80-100 barn och 27 hyresrätter i trä. Fastigheterna uppförs bredvid varandra med en stor grönskande gård i mitten. Förskolan är 1100 kvadratmeter stor och ritad av Sandellsandberg arkitekter. Den kommer att drivas av Denbrokoncernen.

Pure Housing utvecklar egna fastigheter i trä och strävar efter en cirkulär ekonomi i sina projekt. Bolaget ägs av The Pure Circle AB, som även är huvudägare i Svenssons i Lammhult.

Adress:
Växjö London 1 (fastighetsbeteckning)
Arkitekt:
Sandellsandberg
Byggherre/Beställare:
Pure Housing
Entreprenör:
GBJ Bygg
Färdigställt:
Inflyttning i augusti 2019
Läs mer:
https://vaxjo.se/sidor/trafik-och-stadsplanering/stadsutveckling/torparangen