I januari 2019 är det byggstart för Cederhusen i Hagastaden, centrala Stockholm. Det blir ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö.

Projektet innehåller fyra byggnader i två kvarter, med totalt 234 lägenheter och 8 lokaler. Kvarteren byggs ovanpå de tre tunnlarna för E4/E20 samt Värtabanan, vilket innebär komplexa förutsättningar för laster och grundkonstruktion. Trähusens lätta vikt gör att byggrätten kan nyttjas i sin helhet. Cederhusen kommer att uppföras med en stomme av massivträ (7300 kbm), med undantag för de två nedersta planen som är av betong för att fördela lasterna rätt i förhållande till grundläggningsförutsättningarna.

Husen ligger nära den planerade nya tunnelbaneuppgången vid Hagaplan. Projektets fyra torn, 10-13 våningar höga, bildar en bred front i söderläge mot Norra Stationsparken.

Adress:
Korsningen Hälsingegatan/Hagaesplanaden, Stockholm
Arkitekt:
General Architecture
Byggherre/Beställare:
Folkhem Trä AB
Entreprenör:
Veidekke Entreprenad AB
Bruttoarea:
21 500 kvm
Färdigställt:
2024 (flera etapper, säljstart Q3 2019)
Läs mer:
http://www.folkhemcederhusen.se