Bostadsrättslägenheter i sju våningar, varav den översta indragen. 17 lägenheter per hus. Bärande prefabricerade planelement av korslimmade skivor, kompletterade med volymelement för kök och badrum. Fasad av limträpanel.

Adress:
Lindgatan, Skellefteå
Arkitekt:
Lennart Sjögren, White arkitekter AB
Byggherre/Beställare:
Bygg i Trä Sverige AB
Färdigställt:
2010–2011 (byggt i två etapper)
Läs mer:
http://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/handbok-flervaningshus-i-tra.pdf