Akademiska Hus presenterar A Working Lab, ett innovativt kontorshus med upp till 430 arbetsplatser i flexibla lokaler som kan anpassas efter behov. Byggnaden är en del av Johanneberg Science Park i Göteborg.

Målet är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Den är uppförd med trästomme och har flera smarta tekniska lösningar som bidrar till en låg energiförbrukning och ett litet CO2-avtryck.

A Working Lab beskrivs som ”en arena för innovation och samverkan där idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer uppstår”. Konceptet har utvecklats i nära samarbete med RISE, ÅF, Byggdialog, Chalmers, Chalmersfastigheter, IVL, Johanneberg Science Park och FOG Innovation.

Projektet belönades med utmärkelsen Framtidens fastighet på Fastighetsmässan i Göteborg 2019.

Här kan du se 3D-modeller inifrån byggnaden.

Adress:
Sven Hultins gata 5, Göteborg
Arkitekt:
Akademiska Hus och Tengbom Arkitekter
Byggherre/Beställare:
Akademiska Hus
Entreprenör:
Byggdialog
Bruttoarea:
11 700 kvm
Färdigställt:
2019
Läs mer:
https://www.akademiskahus.se/vara-kunskapsmiljoer/byggprojekt/vara-byggprojekt/goteborg/jsp2-johanneberg-science-park-etapp-2/