Under vintern har Martinsons levererat 4 800 m2 KL-trä och 80 m3 limträ till en två våningar hög påbyggnad i kvarteret Audumbla i centrala Umeå. Påbyggnaden är ett exempel på hur träets låga egenvikt i förhållande till styrkan gör arbetet med förtätning av stadskärnor enklare, snabbare och kräver mindre grundförstärkningar än andra material.

– När det gäller Audumbla behövde vi inte göra några omfattande grundförstärkningar, vilket ju sparat mycket tid och kostnader. Trä är dessutom ett lätt material och formbart, torrt och smidigt. Att bygga i KL-trä är lite som att bygga ett stort lego, med vissa justeringar här och där, säger Anders Lindgren, vd för AR Bygg, entreprenör för Audumbla.

Att bygga en påbyggnad kräver en noggrann utformning i projekteringen, med exakta inmätningar och verifieringar av det befintliga huset så att man kan säkerställa en korrekt lastnedräkning. Dessutom krävs en noggrann planering eftersom man bygger på ett befintligt hus som nyttjas som vanligt av hyresgäster under byggtiden.

Kvarteret Audumbla ligger mitt i centrala Umeå, precis bredvid Renmarkstorget. Den till ytan 1 200 m2 påbyggnaden i två våningar har byggts på ett befintligt trevåningshus och kommer att rymma kontorslokaler. Martinsons har levererat KL-trä och limträ till bärande pelare, bjälklag och stabiliserande innerväggar. Dessutom har en tillbyggnad med ventilationskanaler, hiss och trapphus i sex våningsplan byggts till på insidan av gården – allt i KL-trä.

– Att många delar är prefabricerade gör att byggandet blir rationellt och snabbt. Dessutom slipper man större trafikstörningar och klarar att bygga på ett sätt som inte kräver så mycket utrymme, säger Bas Boellaard, konstruktör på Martinsons och fortsätter:

– En annan fördel med trä är att det går att bygga torrt även vintertid, tack vare väderskydd som skyddar både byggarbetare och materialet. Det gör att påbyggnader i trä går att uppföra även under den kallaste och blötaste delen av vintern.

För några år sedan bidrog Martinsons till en förtätning i grannkvarteret Embla i Umeå. Då handlade det om en påbyggnad i tre våningar och precis som i fallet Audumbla var Umehem byggherre för projektet. Men Umeå är långt ifrån den enda stad som insett fördelarna med påbyggnader i trä. I sommar kommer Martinsons att genomföra en leverans av KL-trä och limträ till en stor påbyggnad i centrala Örnsköldsvik som byggs av Byggsigurd AB Anders Nordin.

– Kännedomen om fördelarna med påbyggnader i trä har börjat sprida sig. Och förutom de rent materiella fördelarna är många också intresserade av miljöfördelarna med trä. Det är ju det enda helt förnyelsebara byggmaterialet som dessutom binder koldioxid under hela sin livslängd, säger Bas Boellaard.

Audumbla beräknas stå klart för inflyttning under hösten 2016.

Mer information
Bas Boellaard, konstruktör
Tel: 0914-208 75
bas.boellaard@martinsons.se

Anders Lindgren, vd
AR Bygg
Tel: 070-655 41 90