I januari 2012 invigdes Europas första hållbara drivmedelstation i Häggvik, Sollentuna. Efter det har anläggningarna med klimatsmart stomme i limträ blivit fler för OKQ8; Glumslöv (Skåne) och Landvetter 2013, Trelleborg 2015 och nyligen invigdes nya stationen i Umeå 2016.

OKQ8s nya koncept med hållbara drivmedelsstationer är byggda med ambitionen att drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och principen är att de ska göra av med 50 procent mindre energi än en traditionell station. Drivmedelstationerna är även miljöoptimerade med maximal användning av hållbara konstruktionsmetoder; givetvis byggd i limträ i stället för stål och har solceller som energikälla och snabbladdstolpar för elbilar, återvinning av vatten och mycket annat.

OKQ8s vision handlar om mer hållbara drivmedel och en hållbar bilism. Detta kan åstadkommas genom att företaget själv erbjuder förnybara drivmedel, bygger hållbara stationer och ställa krav på ett gott hållbarhetsarbete hos sina leverantörer. På så sätt bidrar OKQ8 till en mer hållbar framtid inom transport och bilism.

Martinsons har levererat limträstommen till den nya hållbara drivmedelsstationen på kronoskogsvägen i Umeå.

Av Niclas Svensson