Det första bostadshuset i innovativa cityprojektet Wood City i Helsingfors är nu på väg att uppföras. Wood City kommer att bli en hållbart och klimatoptimerat stadskvarter, centralt placerat mitt i den urbana miljön i den finska huvudstaden. När Wood City blir färdigställt 2019 kommer det att bestå av två bostadshus, en kontorsbyggnad, ett hotell och ett parkeringshus. Ett flaggskepp för det nordiska träbyggnadstekniken, som kommer att få besökare från när och fjärran. 

Wood City i Helsingfors kommer att uppföras i modern, klimatsmart massivträteknik. Den byggmetod som tillämpas i Wood City är väl beprövad och målet är förstås att etablera detta hållbara och klimatsäkrade byggsystem runt om i hela Europa.

Kännetecknande för denna säkra och snabba byggmetod är bland annat att den massiva trästommen i byggnaderna kan uppföras helt utan väderskydd. Det fungerar alldeles utmärkt, och innebär förstås också lägre kostnader. Som exempel på noggrannheten så är automatiska sensorer installerade i byggnaderna för att mäta fukt under hela byggprocessen.

Snabb byggtid för stomresningen och monteringen är en av de stora komparativa fördelarna jämfört med traditionellt byggande. I flertalet fall kan byggtiden halveras. Monteringstiden för bostadshusen i Wood City beräknas till mindre än en vecka per våningsplan.

Stora Enso levererar innovativa byggsystem för hela Europa

I november 2016 lanserade Stora Enso sina öppna, innovativa byggsystem som står fritt att använda för arkitekter, konstruktörer såväl som byggentreprenörer och beställare i hela Europa – och världen. I själva verket är det två system – ett för bostadshus upp till 12 våningar där stommen är i massivträ eller CLT (Cross Laminated Timber), men också ett system för modulbyggnation upp till åtta våningar där den bärande delen är i CLT.

Till byggsystemen finns även en mjukvara, ett beräkningsverktyg, som Stora Enso har utvecklat kallad Calculatis. Även mjukvaran är öppen och gratis för alla som registrerar sig.

När Stora Enso – en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper ger sig in i byggindustrin på allvar, har det förstås också väckt stort intresse. Och flera projekt pågår och är nu på gång, inte minst i de sex fokusländerna; Sverige, Finland, Storbritannien, Frankrike, Österrike och Tyskland, berättar Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso.

Utvecklingen inom nya tidens träbyggande i Norden

Det moderna träbyggandet i Norden tog fart genom Norges satsning på OS i Lillehammer 1994, då alla större hallbyggnader uppfördes i limträkonstruktioner, vilket nådde sin största manifestation med Stortingets unika beslut att uppföra Gardermoen, Oslos internationella flygplats, strax före millennieskiftet.
I det unika Gardermoen-projektet märktes förstås särskilt de 440 meter långa, 4,2 meter höga limträbalkarna – som en del av den bärande konstruktionen, synliga på den första platsen dit internationella besökare anländer. Den som kommer till Norge, kan än idag inte undgå att se en av världens största limträkonstruktioner från luften.

Sverige ledande på flerbostadshus

Sverige började bygga flervåningshus i Skanskas regi vid samma tidpunkt – i mitten av 1990-talet – och med teknik hämtad från USA, där platsbyggda trähus på höjden är det naturliga sättet att bygga flerbostadshus upp till 6-7 våningar. Annan, mer industriellt baserad teknik har emellertid tagit över, och Sverige är idag ledande i Europa på flerfamiljshus med bärande träkonstruktioner.

Finland byggde också trähus på höjden vid samma tidpunkt, ofta i regi Skanska, men deras tidiga lyskraftsexempel var annars konserthuset i Lahtis, uppförd i en mäktig träbyggnadskonstruktion, med en nyskapande interiör och en akustik i absolut världsklass. Även större sportarenor som friidrottsarenan i Joensuu, var tidiga exempel på utmärkt modernt träbyggande i Finland

Norge har nyligen invigt ett fjortonvåningshus i Bergen, vilket är världens hittills högsta moderna trähus, och nu ”kontrar” Finland således med det unika cityprojektet Wood City, efter att under några år ha byggt allt fler höghusprojekt i träteknik.

Fakta: Träbyggnation som ett konkurrenskraftigt alternativ

Modern träbyggnadsteknik baseras på en förnybar råvara, hållbara och kostnadseffektiva konstruktionsmetoder, med sunda material som vetenskapligt har visat positiva hälsoeffekter. Bland de jämförbara byggmetoderna i dag har trä de i särklass lägsta CO2-utsläppen, och i själva byggnaden lagras kolet under byggnadens livslängd.

Bildtext: Wood City mitt i centrala Helsingfors, har nu startat och kommer att bli ett viktigt lyskraftsprojekt för modernt träbyggande. Illustration: Stora Enso.

Av Niclas Svensson