AB Häggmark & Söner bygger en trähusfabrik i Sunne. Projektet är en satsning på närmare 50 miljoner kronor och beräknas sysselsätta cirka 25 heltidsanställda.

Bygget påbörjas efter semestern och beräknas vara klart hösten 2018.

Länk till artikel
Häggmarks hemsida