Vid årsmötet den 26 mars valdes en ny styrelse i Trästad Sverige. Magdalena Andersson, landshövding i  Västerbotten, omvaldes till ordförande. Vi tackar våra avgående ledamöter och välkomnar de nya!

Ordinarie ledamöter
Catharina Winberg, Växjö kommun
Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun
Magdalena Andersson, Länsstyrelsen Västerbotten
Malin Belfrage, White arkitekter
Marie Johansson, RISE Research lnstitutes of Sweden
Per-Olof Sjöö, GS facket (tidigare suppleant)
Peter Eriksson, Fyrbodals kommunalförbund (NY)
Sandra Frank, Folkhem
Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
Tobias Eriksson, Sunne kommun
Tomas Nord, Linköpings universitet
Ulf Eriksson, Västra Götalandsregionen
Veronica Zetterberg, Falu kommun (NY)

Suppleanter
Ann-Charlotte Olsson Stenkil, Varbergs kommun
Arne Olsson, Folkhem
Bror Sundqvist, Luleå tekniska universitet (NY)
Claes Clausen, Skövde kommun (NY)
Johan Thorsell, Växjö kommun
Kirsi Jarnerö, Smart Housing Småland
Magnus Falk, EMC Sverige (NY)