Vi välkomnar Witte Sundell arkitektstudio som ny medlem i Trästad!
– Som arkitektkontor vill vi vara drivande i omställningen till ett miljömässigt hållbart byggande, där byggsektorn idag står för en avsevärd del av mänsklighetens miljöpåverkan. Vi ser träbyggande som en viktig pusselbit i denna omställning. Föreningen Trästad erbjuder ett nätverk som ger oss möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med andra professioner och samtidigt hålla oss uppdaterade kring det senaste inom träbyggande, säger Ludvig Witte, vd för Witte Sundell.