Vi välkomnar Vernum Fastigheter som ny medlem i Trästad!

– Vi har valt att bli medlemmar i Trästad för att vi tycker att det är ett inspirerande nätverk där vi hoppas kunna knyta kontakter med likasinnade aktörer, utbyta kunskap och gemensamt verka för en förändrad och mer hållbar byggbransch. Att bygga för en hållbar framtid och skapa bostäder som på alla plan är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara genomsyrar allt vi gör. Vårt mål är att årligen färdigställa 500 hållbara hyresbostäder i trä och allt byggs för egen förvaltning med ”evighetsperspektiv”, säger Anders Tengbom, utvecklingschef byggsystem hos Vernum Fastigheter.