Vi välkomnar Tyréns som ny medlem i Trästad!

– Vi har valt att gå med i Trästad för att vi har en ambition och vilja att vara en drivande aktör i omställningen till ett mer hållbart byggande. Att välja trä är en väg att gå, förutsatt att det görs på rätt sätt. Genom Trästad får vi nya kontaktytor där vi både kan se och lära av andra aktörer samtidigt som vi får chansen att sprida vår kunskap. Tillsammans kan vi ta oss an utmaningen att skapa en mer hållbar byggbransch, säger Elias Baena, affärsutvecklare trä, Tyréns AB.