Vi välkomnar Torsby kommun som medlem i Trästad!
– Torsby är en ansvarstagande kommun som vill bidra till ökat träbyggande. Sommaren 2021 antog kommunstyrelsen en handlingsplan för ökad träbyggnation. Syftet med planen är dels att minska klimatavtrycket från byggande i kommunens egen regi, dels att stärka näringslivet. Som en del i detta har kommunen valt att gå med i Trästad Sverige för en ökad samverkan, kunskapsspridning och intresse för träbyggande, säger Evelina Bengtsson, stadsarkitekt i Torsby kommun.