Vi välkomnar Sundsvalls kommun som ny medlem i Trästad!

– Sundsvalls kommun har valt att gå med i Trästad Sverige eftersom kommunen har antagit en strategi för ökat träbyggande. Politiken i Sundsvalls kommun vill med strategin uppmuntra alla kommunala verksamheter, och framförallt de externa aktörer kommunen möter, om träets fördelar som byggmaterial. Sundsvall blev en föregångare inom flervåningshus i trä när det kommunala bostadsbolaget Mitthem byggde fem sexvåningshus i massivt trä 2006. Husen med totalt 100 lägenheter var vid tiden för färdigställandet de högsta massivträhusen i Skandinavien, säger Daniel Lundberg, utredare på Sundsvalls kommun.