Vi välkomnar arkitektbyrån Liljewall som medlem i Trästad!
– För vår del handlar det mycket om kunskapsspridning. Vår drivkraft är att göra världen lite bättre och vi strävar efter att bygga klimatneutralt eller ännu hellre klimatpositivt. Träbyggnad är en viktig del i denna strävan då det är av ett förnyelsebart och hållbart material. Vi ritar mycket i trä redan och har stor kunskap inom ämnet, därför behöver vi hålla oss och våra medarbetare uppdaterade om det senaste inom träbyggnation. Samtidigt vill vi dela med oss av vår egen kunskap, knyta nya kontakter och öka den allmänna förståelsen och intresset för träbyggnad. Därför ser vi att Trästad är rätt nätverk för oss, säger Johan Brendelökken, byggnadsingenjör och träexpert på Liljewall.