Vi välkomnar Fibo som medlem i Trästad!

– Vi har valt att bli medlem i Trästad för att vi är en producent av träprodukter som passar väldigt bra tillsammans med Trästads profil. Dessutom ger det oss möjligheter till ökad samverkan, att sprida kunskap och fokusera på hållbart byggande. Vi vill också hjälpa till att främja träbyggande generellt och i synnerhet användandet av träprodukter i innemiljö, säger Mikael Nordh, landschef Fibo.