Välkommen som suppleant i Trästads styrelse Janet Ågren, kommunalråd (S) och ordförande i planeringsutskottet i Umeå kommun.

Hur väcktes ditt intresse för träbyggande?
– Mitt intresse för träbyggande väcktes i och med att jag vill att Umeå ska ta ytterligare kliv framåt i klimatomställningen. Byggandet och byggprocessen har stor påverkan på hur vi klarar omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Varför engagerar du dig i Trästad?
– Vår kommun har nyligen valt att bli medlem i Trästad därför att vi vill skaffa oss mer kunskap, samtidigt som vi kan ta del av ett aktivt och ledande nätverk inom just träbyggande, vilket Trästad är. Utveckling av träbyggande är också viktigt för näringslivet i vår del av landet.

Vad krävs för att öka träbyggandet i Sverige?
– Jag tror att det behövs ökad kunskap och fortsatt forskning på området när det gäller metod- och materialutveckling, men också inom byggnadsprocesser och affärsmodeller.