Välkommen som suppleant i Trästads styrelse Christofer Bergenblock, kommunalråd (C) i Varberg.

Hur väcktes ditt intresse för träbyggande?
– Jag är uppvuxen på ett skogslantbruk i Småland och har alltid haft nära till skogen och dess produkter. För mig har det alltid varit självklart att trä är ett hållbart material och en del av det naturliga kretsloppet, därför är det roligt att se hur materialet nu vinner ny terräng utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Varför engagerar du dig i Trästad?
– Varbergs kommun arbetar just nu med att ta fram en träbyggnadsstrategi som en av flera delar i vårt hållbarhetsarbete och medlemskapet i Trästad är därför strategiskt för kommunen. Att jag fått möjligheten att sitta med i styrelsen gör att vi även kan bidra med den långa erfarenhet från skogs- och trähantering som finns i kommunen. Bland annat utgör Varberg ett logistikcentrum med Sveriges största hamn för sågade trävaror och vi har flera framgångsrika företag inom träbyggande.

Vad krävs för att öka träbyggandet i Sverige?
– Fördelarna med träbyggande och goda exempel behöver spridas samtidigt som fördomar behöver motverkas. Om kommuner och regioner går före i utvecklingen och visar vägen tror jag även att fler privata aktörer kommer intressera sig för att bygga i trä framöver.