Inför valet i höst vill vi på Trästad sätta extra fokus på en fråga som berör hela landet – hur vi bygger smartare, effektivare och mer hållbart. Med trä som byggnadsmaterial löser vi en rad utmaningar – något som vi valt att dramatisera genom att ge fler möjlighet att odla sin lägenhet.

Unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden i Sverige. Det byggs för lite, och det som byggs är för dyrt. Men hårdare inkomst- och amorteringskrav för att ta lån är det också allt färre under 30 som har råd att köpa en bostad, vilket också påverkar äldre vuxna som bor kvar med vuxna barn i sin bostad. Vi tror att många kan känna igen sig i hopplösheten att inte hitta en egen bostad, särskilt som ung. Det är en verklighet som framförallt många studenter upplever varje höst. Vill vi att människor ska röra på sig, utbilda sig och utvecklas behöver vi tillsammans skapa förutsättningar för det.

I Sverige odlar vi ett lägenhetshus på åtta våningar varje minut. Det innebär att en tvårummare, som för många unga är drömmen, växer ur marken varje sekund – om vi väljer rätt, vill säga. För det handlar om ett aktivt val där kommuner kan styra hur deras bostadsbestånd utvecklas. Första steget är en byggstrategi – som ställer krav på materialvalen som förnybara. För varje träd som skördas planteras två nya – vilket gör trä till en expanderande resurs.

Vi kallar det nytidens byggande, för vi kan inte vänta. Och vi behöver heller inte vänta. Faktum är att Sverige är världsledande på industriellt byggande i trä – kunskap som vi börjat exportera. Genom att bygga smartare sparar vi in på transporter – vilket blir dubbelvinst för miljön när vi dessutom använder oss av ett material som binder koldioxid. Vi sparar också tid på själva byggplatsen, vilket både leder till mindre störningar i stadsmiljön och lägre produktionskostnader. Och eftersom trä är ett relativt lätt byggmaterial skapas helt nya möjligheter till förtätning ovanpå redan befintligt bestånd. En helt strålande lösning då vi blir fler och fler – och vi vill bo centralt utan att tappa grönområden.

En större andel byggande i trä möter dessa utmaningar med möjlighet till fler våningar på befintligt bestånd samt mer kostnadseffektivt byggande. Tillsammans kan vi påverka ett smartare byggande och utveckling av stadsmiljöerna. Ett frö i taget. Vill du veta mer eller bli en av våra ambassadörer är du välkommen att höra av dig.