Nominera till Trästadens Gnista! Utmärkelsen går till en person, organisation eller företeelse som främjar och synliggör träbyggande. Mejla din nominering till senast den 15 januari. Skriv gärna en kort motivering.

Vinnaren presenteras på Trästads årsmöte i Sunne den 18 mars.

Tidigare vinnare

2019 Lorents Burman, kommunstyrelens ordförande i Skellefteå
Ur motiveringen: ”Lorents Burman har under många år arbetat för ett ökat träbyggande, både i sin egen hemstad Skellefteå och i Sverige i stort. Han engagerade sig i det nationella projektet Trästad 2012 och var där tydlig och drivande i arbetet med att visa träbyggandets fördelar. Både i sin roll som ordförande för byggnadsnämnden och som kommunstyrelsens ordförande har Lorents Burman också varit en stark kraft för att Skellefteå kommun skulle arbeta med och anta en egen träbyggnadsstrategi.”

2018 Stefan Lindbäck, vd för Lindbäcks Bygg
Ur motiveringen: ”Genom satsningen på världens mest moderna trähusfabrik tar företaget det industriella byggandet till nya nivåer och höjder. Stefan Lindbäck nöjer sig inte med det som är utan gör allt för att hela tiden bli bättre, i såväl det stora som det lilla. Den inställningen har bland annat lett till egna innovationer och en betydelsefull regional position och tillväxt.“

2017 Arne Olsson, vd för Folkhem
Ur motiveringen: ”Arne Olsson har fört svenskt träbyggande ut i vida världen men också fört världen till svenskt träbyggande genom att på bara några år ha tagit emot åtskilliga tusentals besökare från 150-talet länder i Strandparken, Sundbyberg. Arne Olssons och Folkhems betydelse för det svenska träbyggandets genombrott kan inte överskattas”.