Trästadens Gnista är en utmärkelse som delas ut till någon som gjort skillnad för träbyggandet i Sverige.

Genom utmärkelsen vill föreningen Trästad Sverige uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande. Dessa kan vara av vitt skild karaktär.

Jury är styrelsen i Trästad Sverige och det vinnande bidraget presenteras vid Trästad Sveriges konferens ”Det moderna träbyggandets myter, möjligheter & mervärden” på Grand Hôtel i Stockholm den 2 februari.

Vad kan nomineras?

Exempel på företeelser som kan nomineras är uppmärksammad arkitektur, produktionstekniska genombrott, framgångsrika träbyggnadsstrategier, uppmärksammad forskning, mediegenomslag eller till och med lagförslag.

Utmärkelsen kan gå till en enskild individ, en organisation eller ett företag

Vem kan nominera?

Vem som helst som har ett intresse av att lyfta fram och synliggöra träbyggandet och dess betydelse för Sverige.

Juryn

Juryn består av styrelseledamöterna i föreningen Trästad Sverige. Dessa är:

Magdalena Andersson, ordförande, landshövding Västerbotten
Susanne Rudenstam, vice ordförande, Sveriges Träbyggnadskansli
Catharina Winberg, Växjö kommun
Emelie Westergren, White Arkitekter

Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun
Jonas Högset, SABO
Marie Johansson, RISE Research Institutes of Sweden
Martin Carling, Fyrbodal

Mats Dahlström, Falu kommun
Tobias Eriksson, Sunne kommun
Sandra Frank, Folkhem
Tomas Nord, Linköpings Universitet
Ulf Eriksson, Västra Götalandsregionen

Vem vill du nominera?

Mejla din nominering till carl.wangel@trabyggnadskansliet.se

Uppge i mejlet ditt namn och kontaktuppgifter (e-post och telefon) samt vem/vad du representerar. Vi önskar också en motivering på max 500 tecken. Ange gärna kontaktuppgifter till den/de du nominerar.

Vi önskar din nominering senast 15 januari 2018, tack!

Förra årets utmärkelse gick till Arne Olsson, VD för Folkhem. Han fick utmärkelsen för sin konsekventa och målmedvetna satsning på klimatsäkert, modernt träbyggande.
Läs mer om motiveringen här.