Trästadens Gnista är en utmärkelse som delas ut till någon som gjort skillnad för träbyggandet i Sverige.

Genom utmärkelsen vill Trästad Sverige uppmärksamma insatser som lett till framgångar och synlighet för svenskt träbyggande. Dessa kan vara av vitt skild karaktär.

Jury är styrelsen i Trästad Sverige och världshistoriens första Trästadens Gnista kommuniceras under Trästad Sveriges konferens ”Låt landet bygga staden” på Grand Hôtel i Stockholm den 26 januari.

Vad kan nomineras?

Exempel på företeelser som kan nomineras är uppmärksammad arkitektur, produktionstekniska genombrott, framgångsrika träbyggnadsstrategier, uppmärksammad forskning, mediegenomslag eller till och med lagförslag.

Utmärkelsen kan gå till en enskild individ, en organisation eller ett företag.

Vem kan nominera?

Vem som helst som har ett intresse av att lyfta fram och synliggöra träbyggandet och dess betydelse för Sverige.

Juryn

Juryn består av styrelseledamöterna i föreningen Trästad Sverige. Dessa är:

Magdalena Andersson, ordförande, landshövding Västerbotten
Susanne Rudenstam, vice ordförande, Sveriges Träbyggnadskansli
Catharina Winberg, Växjö kommun
Emma Jonsteg, Utopia Arkitekter
Evelina Fahlesson, Skellefteå kommun
Martin Carling, Fyrbodal
Mats Dahlström, Falu kommun
Per-Olof Sjöö, GS-Facket
Petter Hallenberg, Svenska Vårdfastigheter AB
Tobias Eriksson, Sunne kommun
Sandra Frank, Folkhem
Tomas Nord, Linköpings Universitet
Petter Jurdell, SABO

Vem vill du nominera?

Mejla din nominering till anders.josephsson@trabyggnadskansliet.se

Uppge i mejlet ditt namn och kontaktuppgifter (e-post och telefon) samt vem/vad du representerar. Vi önskar också en motivering på max 500 tecken. Ange gärna kontaktuppgifter till den/de du nominerar.

Vi önskar din nominering senast 9 januari 2017! Tack!

 

Varför kallar vi den Gnistan?

Den tändande gnistan: Hur små faktorer kan förändra världen är en faktabok av den engelsk-kanadensiske författaren och journalisten Malcolm Gladwell. Boken heter i original The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference och kom ut år 2000, och i svensk översättning 2003. Boken teoretiserar om varför avgörande förändringar i samhället ofta sker plötsligt och oväntat. Gladwell tar exempel som dramatisk sänkning av brottslighet i New York och skomärket Hush Puppies plötsliga försäljningsframgångar och försöker förklara dessa händelser med forskningsresultat från sociologi och psykologi. (WIKIPEDIA)