SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – gör en storsatsning inom svenskt bostadsproduktion och genomför just nu en bostadsupphandling för flerbostadshus. I första etappen som presenterats blev  NCC i samarbete med Derome som systemleverantör ett av de fyra vinnande anbuden. 

NCC och Derome kommer därmed nu att få möjligheten att erbjuda flerbostadshus till kommuner och kommunägda bostadsföretag i hela Sverige.

Bostadsbristen är fortfarande alarmerande hög runt om i landet trots en kraftig produktionsökning, och för närvarande uppger 240 av landets 290 kommuner att de saknar bostäder. Det är premiär för SKL – Sveriges Kommuner och Landsting – att genomföra en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus där kommunerna enkelt ska kunna göra avrop från ramavtalet och därigenom snabbt kunna få nya bostäder på plats. Höga krav på kortare byggtider är ställda från SKLs sida, vilket gör att satsningen kan komma att betyda mycket för en välkommen förnyelse i bostadssektorn.

De övriga som erhållit ramavtal är Hjältevadshus, BoKlok och Villa Vida. Den första etappen som omfattar bostadshus i 2-4 våningar, presenterades i början av februari. I mars väntas andra etappen om 4-6 våningar.

Derome är en klassisk träbyggaraktör på västkusten med åtskilliga projekt på meritlistan de senaste femton åren. Och företaget satsar stort på framtiden, i synnerhet nu med samarbetet med NCC.

– Det är förstås fantastiskt att få den här möjligheten i samarbete med NCC, konstaterar Frank Beno, divisionschef för Derome Plusshus.

Tillsammans med NCC har Deromes förslag till SKL tagits fram i samarbete med Arkkas Arkitekter. Detta har blivit ett nyskapande och innovativt system i flerbostadshus med ettor, tvåor, treor och fyror. Dessa typhus ingår i den nyskapade serien ”Växa!”.

Växa-husen uppförs enligt kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar, vilket ger möjlighet för beställaren att skapa personliga och karakteristiska hus. Husen erbjuder även stor flexibilitet för att möjliggöra lokala anpassningar både invändigt och utvändigt där det behövs.

Bildtext: NCCs och Deromes bostadsserie ”Växa!” som tog hem högsta poäng för arkitektonisk utformning i SKL’s bostadsupphandling.

Av Niclas Svensson