Centerpartiet i Linköping och Uddevalla vill se mer träbyggande i sina kommuner och Socialdemokraterna i Alingsås har beslutat att anta en träbyggnadsstrategi.

I början av oktober lämnade Centerpartiet i Linköpings kommun in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Linköping ska anta en träbyggnadsstrategi.

– Det är dags för Linköping att ta steget och införa en träbyggnadsstrategi med den uttalade ambitionen att byggande i trä ska vara en självklar del av byggandet i Linköping, säger Lars Vikinge, C, till SVT.

Enligt Centerpartiet har de stor uppslutning i kommunfullmäktige.

Även i Uddevalla har Centerpartiet motionerat om ökat träbyggande. Där föreslår Centern att kommunen alltid ska ha trä som förstahandsval när det gäller offentliga lokaler som skolor, förskolor, gruppbostäder, äldreboenden, förråd med mera. ”Uddevalla kommun bör dessutom i dialog med bostadsföretagen verka för att även dessa i första hand väljer trä som byggnadsmaterial” skriver Centerpartiet. Partiet föreslår också att kommunstyrelsen får i uppdrag att i dialog med det kommunala bostadsbolaget och andra bostadsföretag som finns i kommunen verkar för att dessa har trä som förstahandsval när det gäller val av byggmaterial.

I Alingsås beslutade kommunstyrelsen efter ett förslag från Socialdemokraterna att anta en träbyggnadsstrategi i kommunen. Syftet är att kunna profilera Alingsås som Västsveriges första trästad.