De flesta bostadskonsumenter vill bo i ett hus byggt i trä. Det visar en undersökning av Novus som Sveriges Träbyggnadskansli låtit utföra. 53 procent av de intervjuade svarar trä om de hade kunnat välja fritt.

– Jag är inte förvånad över resultatet. Trä är vårt äldsta bygg- och konstruktionsmaterial som är lätt att få en bra känsla i, säger Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli.

Mer än varannan, 54 procent, anser att det är viktigt att få reda på vilken påverkan på klimatet själva bygget av huset de funderar på att köpa medfört.

– I dag finns det inga styrmedel som riktar in sig mot byggprocessen, endast när vi flyttat in i huset, trots att undersökningar visar att det tar cirka 50 år i drift för att släppa ut lika mycket koldioxid som under tiden huset byggdes. Och byggprocessens betydelse kommer bara att öka i takt med att nya hus blir mer och mer energisnåla och att koldioxidutsläppen från uppvärmning av bostäder fortsätter att minska.

– Om vi ska klara att bygga så många bostäder som Sverige behöver till 2025 på ett hållbart sätt behöver vi bygga mycket mer i trä. Det är det enda förnybara byggnadsmaterialet och innebär väsentligt lägre klimatpåverkan än andra byggmaterial.
– Trä är också vad konsumenterna gärna vill ha. Undersökningen skickar en tydlig signal till byggbranschen: bygg mer i trä, avslutar Susanne Rudenstam.

Om undersökningen:

Undersökningen innehåller 1011 intervjuer som genomfördes under perioden 28 april-3 maj 2016. Deltagarfrekvensen var 58 %. Målgruppen var den svenska allmänheten 18-79 år.

För mer info:

Anders Josephsson, ansvarig för kommunikation & public affairs, Sv Träbyggnadskansli, tel +46 8 762 72 37