Hallå där Malin Lagervall, planeringschef i Umeå kommun.

Hur ser du på träbyggandets utveckling 2021?
– Jag tror på en fortsatt positiv utveckling. Ett intressant område är hur vi kan hitta flexibla och bredare användningsområden för bland annat kommersiella fastigheter som en följd av förändrade beteenden. Kanske får vi se fler ombyggnads- och renoveringsprojekt under 2021 och då tror jag att trä kommer vara mycket intressant som byggmaterial, både ur klimatsynpunkt och för dess goda egenskaper. En allmän nedgång i byggbranschen skulle dock även drabba träbyggandet.

Vilka är de viktigaste trenderna att hålla koll på under året?
– Våra beteendeförändringar under pandemin kommer sannolikt påverka utformningen av kommersiella lokaler och bostäder. Jag tror att väldigt många kommer fortsätta att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan. Detta får konsekvenser för kontorslokalernas storlek, design och funktion. De fasta arbetsplatserna förändras och kontoret blir mer av en mötesplats. Även bostäderna påverkas, vi behöver skapa ”tysta rum” hemmavid där vi kan arbeta och studera. Beteendeförändringarna omfattar även hur vi rör oss i det offentliga rummet, arbetspendling, köpmönster etc. Det är så klart oerhört svårt att sia om vad allt detta kommer att innebära för vårt framtida samhällsbyggande men jag tror absolut att vi är mitt inne i en stor förändring där trä fortsatt är en viktig pusselbit.

Varför är ni medlem i Trästad?
– Därför att vi vill skaffa oss mer kunskap, samtidigt som vi kan ta del av ett aktivt och ledande nätverk inom träbyggande. Vi tror på samverkan mellan kommuner, näringsliv och forskning vilket underlättas genom Trästad. Då skogen är och alltid har varit en viktig resurs för norra Sverige så är det viktigt för oss att vara med och utveckla trä som byggmaterial.

Här kan du läsa om vårt medlemserbjudande.