Hallå där Kirsi Jarnerö, processledare för Smart Housing Småland.

Hur ser du på träbyggandets utveckling 2021?
– Träbyggandets andel av byggmarknaden kommer troligtvis fortsätta att öka. Det finns ett växande intresse för trä och allt fler vill göra en förflyttning till att bygga med lägre miljöpåverkan.

Vilka är de viktigaste trenderna att hålla koll på under året?
– Som följd av pandemin kommer nog frågeställningar om framtidens boende att aktualiseras. Frågeställningar om var och hur man kan bo, verka och leva.

Varför är ni medlem i Trästad?
– Trästad är en naturlig samverkanspart till Smart Housing Småland. Samordning och samverkan gör det möjligt att optimera resurser och nå ut till fler.

Här kan du läsa om vårt medlemserbjudande.