Hallå där Marie Johansson, senior forskare på RISE.

Hur ser du på träbyggandets utveckling 2021?
– Mycket positivt. Jag tror att vi kommer få se en ökning av trä inte bara i bostäder utan också i andra typer av konstruktioner såsom kontor, affärslokaler, skolor och kanske i sjukhus.

Vilka är de viktigaste trenderna att hålla koll på under året?
– Ett område som vuxit i betydelse är ett mer cirkulärt förhållningssätt till våra material. Det märks genom ett ökat intresse för att bygga om och till såsom i Timber on Top-projektet, men också att bygga så det är möjligt att återanvända byggelement och material när byggnaden nått sin fulla livslängd.

Varför är ni medlem i Trästad?
– Trästad utgör ett viktigt kontaktnät för att sprida och få kunskap om hur träbyggandet förändras.

Här kan du läsa om vårt medlemserbjudande.